Εκτύπωση
Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Δείτε το εδώ.