Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2018

Ιαν 25 2018

Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα της εκλογής αντιπροσώπων στο συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Ιαν 23 2018

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Στα Ιωάννινα σήμερα 23 Ιανουαρίου 2018, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, που είναι τα παρακάτω: Ψηφήσαντες: 979 Έγκυρα: 942 Άκυρα: 8 Λευκά: 29   Έλαβαν οι Συνδυασμοί: Δ.Α.Κ.Ε. …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιαν 18 2018

Φυλλάδιο Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι. των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.